` Iklan Perolehan :: UPM
IKLAN PEROLEHAN


KENYATAAN TAWARAN TENDER

Bil
Jenis Tawaran
Tarikh Tutup Iklan
1
Perkhidmatan Skim Insurans Berkelompok Bagi Pelajar Antarabangsa & Keluarga, Pelajar Luar Negara Ke UPM Untuk Program Pengajian Tanpa Bergraduat & Pegawai Dagang & Keluarga Di Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UPM, Serdang, Selangor-T17/2011 (62239)
2
Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Menugasmula Pembangunan Sistem Rangkaian Komputer Bangunan Baru Di Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan (GSM), Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor-T18/2011 (62144)

 

 
Hakcipta Terpelihara 2006 - 2008 (Version 3.0) @ Pejabat Bendahari Universiti Putra Malaysia